Các giá trị văn hóa

        Dịch vụ logistics có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, là ngành được Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 nêu trong các ngành trọng điểm phát triển đất nước 5 năm 2016-2020. Đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics (chuyển nhận và kho vận) vào GDP đạt 8% - 10%. Đây là mục tiêu đưa ra tại hội nghị Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 do Bộ Công Thương tổ chức.

        Nắm được xu hướng của thời đại trong nước và quốc tế, Tuấn Hoàng Logistics đã đặt mục tiêu cho chính mình là luôn nằm trong top 5 nhà cung cấp dịch vụ Logistics tốt nhất Việt Nam. Để làm được điều đó doanh nghiệp phải xây dựng và duy trì một nề nếp văn hóa đặc thù phát huy được năng lực và thúc đẩy sự đóng góp của tất cả mọi người vào việc đạt được mục tiêu chung của tổ chức - đó là Văn hóa doanh nghiệp.

        Các giá trị văn hóa của Tuấn Hoàng Logistics có thể thể hiện ngắn gọn qua cụm từ “RICH TOP” (rích at the top), đây chính là những giá trị cơ bản xuyên suốt mọi hoạt động của Tuấn Hoàng Logistics và cũng là mục tiêu mà toàn bộ Công ty luôn phấn đấu để không ngừng hoàn thiện.

        R – Responsibility:
        Có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động.

        I – Innovation:
        Luôn tự đổi mới để thích ứng.

        C – Choice:
        Tuấn Hoàng Logistics luôn là một sự lựa chọn đúng đắn cho khách hàng.

        H – Home:
        Đoàn kết dưới mái nhà chung Tuấn Hoàng Logistics

        T - Thankfull:
        Cám ơn tất cả những gì cuộc sống, đối tác, khách hàng mang lại cho chúng ta.

        O - Oppoturnity:
        Biết chấp nhận rủi ro, mạo hiểm để nắm bắt lấy cơ hội

        P - Patience:
        Mọi thành công đều cần có sự kiên trì