Tin Xuất nhập khẩu

Hải quan Hải Phòng thay đổi địa bàn quản lý các Chi Cục Hải quan

06/02/2018

Cục Hải quan Hải Phòng vừa phân công lại địa bàn quan lý của các Chi Cục Hải quan ở một số khu vực cảng biển, KCN trên địa bàn.
Từ ngày 1/3/2018, Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư gia công (Cục Hải quan Hải Phòng), thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DN thuộc KCN Đình Vũ, KCN Đồ Sơn- 2 địa bàn trước đây do Chi cục Hải quan KCX-KCN (Cục Hải quan Hải Phòng) thực hiện.
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II, quản lý, thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa tại cảng Nam Đình Vũ từ 4/2/2018. Đây là cảng mới được đầu tư xây dựng tại khu vực Hải Phòng.
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I, quản lý, thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa tại cảng Công ty CP cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ- PTSC (hiện do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II quản lý) từ ngày 5/2/2018.
Các địa bàn khác không thay đổi.