Tin Xuất nhập khẩu

Hướng dẫn khai báo hóa chất nhập khẩu

25/11/2017

Kể từ ngày 25⁄11⁄2017 Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất sẽ có hiệu lực. Tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất sẽ phải “khai báo hóa chất nhập khẩu trên cổng thông tin một cửa quốc gia”.

Các bước để khai báo hóa chất nhập khẩu:

Truy cập vào địa chỉ https://vnsw.gov.vn/

Bước 1: Đăng ký tài khoản (Sau khi đăng ký xong phải chờ duyệt tài khoản)

Bước 2: Đăng ký sử dụng chữ ký số (Bước này cũng phải chờ duyệt)

Bước 3: Sau khi được duyệt bước 1 và bước 2, Doanh nghiệp tiến hành Khai báo hóa chất nhập khẩu.

  Thông tin chi tiết xin liên hệ:
                Ms Minh 0962 332 456
                Email: minhnt.log@gmail.com hoặc dichvutuanhoang@gmail.com
                Skype: huongnguyen9085