Tin trong nước

Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc và Hàn Quốc trong vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu

01/10/2017

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1931⁄QĐ-BCT về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam được phân loại vào các mã HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999.

        Ngày 02 tháng 6 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) - Bộ Công Thương đã thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục về mẫu giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan và mẫu dấu của các cơ quan đầu mối quản lý hạn ngạch tại Trung Quốc, Hàn Quốc và lãnh thổ Đài Loan trong vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam.

Chi tiết thông tin xem tại địa chỉ  http://vca.gov.vn/NewsDetail.aspx?lg=1&CateID=522&ID=3651
Để được tư vấn thêm về xin áp dụng thuế tự vệ trong hạn ngạch xin liên hệ:
        Ms Minh 09 323 525 12
        Email: minhnt.log@gmail.com hoăc dichvutuanhoang@gmail.com